Blogia
primariasagunt

ACTIVITAT: La llista dels noms dels alumnes

ACTIVITAT: La llista dels noms dels alumnes
CONTEXTAlumnes de 1r nivell  de Primària, estem a principi de curs, i es tracta de treballar estratègies d’escriptura en L1, amb la finalitat de confeccionar la llista d’alumnes de la classe, dins del context de la vida quotidiana a l’aula. 
  PROCEDIMENT  

-         Identifiquem el propòsit de l’activitat, i la  necessitat de realitzar la llista de la classe per a l’organització de diverses activitats al llarg del curs: control d’assistència, distribució d’espais, repartiment de tasques, etc.

 -         Decidim els criteris  per confeccionar-la: tipus de lletra, nom i cognoms, format, ordre alfabètic ...

-         Oralitzem els noms i els cognoms dels alumnes, en gran grup, cadascú el seu

.-         Escriuen els alumnes, individualment, els seus nom i cognoms.-         Correcció del que van escrivint a partir de la consulta al professor, als companys, a tota la classe.

-         Ordenem els noms per ordre alfabètic i els copiem en el suport que s’ha decidit, prèviament, entre tots.

-         Revisió ortogràfica de l’esborrany entre tota la classe.

-         Editem la llista; la pot escriure el mestre o els alumnes amb el format que hagen decidit,  i fem còpies per als diferents usos en què la farem servir. 

ASPECTES LINGÜÍSTICS

  - Necessitat de la llista i característiques textuals d’ella:   (disposició vertical, noms i cognoms, títol…)

 - Aprenentatge del sistema alfabètic.

- Estratègies de recerca d’informació per a l’escriptura    correcta    dels noms i cognoms.- Noms propis en majúscula.

- No traducció dels noms propis. 

0 comentarios