Blogia
primariasagunt

ACTIVITAT: Vista a la granja

ACTIVITAT: Vista a la granja
CONTEXTA partir de cinc anys.  Després d’una eixida, per exemple a una granja, elaborarem  un fitxer d’eixides . L’activitat de llengua es pot abordar des de l’àrea de Coneixement  del Medi en Primària. L1-L2
PROCEDIMENT

El dia següent de l’eixida es farà una valoració a nivell oral, contestant a les preguntes: que hem visitat?, amb què hem anat?, quins animals hem vist? Quins tallers hem fet?, com s’ho hem passat?

Repassarem el vocabulari bàsic relacionat i farem un llistat a la pissarra d’animals i de plantes que hem vist a la granja.

Poden fer, en paper continu, un mural amb dibuixos on expressaran coses que varen fer i tot allò que recorden.

Escriuran al costat del dibuixos o a sota, tot allò que sàpiguen i comprovaran si estan totes les paraules que hi havia als llistats.

Després els xiquets i les xiquetes ompliran un text preparat, on hi hauran diferents frases amb dibuixos de les paraules treballades en la unitat.

Hauran de substituir el dibuix per la paraula corresponent, a continuació pintaran els dibuixos i finalment escriuran el text sense dibuixos.

La mestra o el mestre llegirem els fullets informatius que hem recollit.

La mestra o el mestre escriurem les conclusions a la pissarra, així com tot el que hem aprés de nou.

S’elaborarà un llibre o un dossier on queden recollides les activitats que s’han realitzar a la granja (un a nivell individual i un altre de fitxes per a la classe).

Confeccionar un fitxer d’eixides. (Donar un model)

ASPECTES LINGÜÍSTICS

Utilitzar el dibuix i les grafies per tal de recordar fets i esdeveniments ocorreguts.

Servir-me d’imatges per evocar experiències i comentar-les amb els companys.

Aprendre el vocabulari bàsic de la granja.

0 comentarios