Blogia
primariasagunt
Chollo del día - Ventilador de techo 39,98 € 104,98 € -62%

INFORME PISA 2003 -2005

INFORME PISA 2003 -2005 INFORME PISA 2003 - 2005 DE L’OCDE
PER A LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

A NIVELL DE L’ESTAT ESPANYOL ES DETECTA.
Negatiu:
- els alumnes no saben resoldre problemes, i hi ha un 23’33% que no apleguen al mínim per resoldre problemes quotidians
- hi ha mancances en les àrees de matemàtiques, ciències i lectura
- també es troba en falta la comprensió lectora, ja que no llegeixen el suficient
- per els antecedents culturals del pares, que no tenen una base suficient
- troben poca motivació en les matemàtiques, al no vore-la divertida, el que es genera un grau d’ansietat elevat
- hi ha un baix nivell de lectura i per tant de comprensió lectora
- hi un equitat entre els resultat, no hi ha disparitat entre molta gent amb bona nota i la gent amb mala nota, la població es junta amb un resultat de les dades paregut
Positiu:
- els alumnes es troben ha gust al centre i amb un grau de pertinència al mateix
- estan conscienciejats del valors dels drets humans o com usar-los

DELS PAISOS AMB MAJOR VALORACIÓ:
- Finlàndia:
. un alt grau de comprensió lectora
. el professorat està valorat positivament
. recolzament social dels docents
. la cultura protestant, on els pares fan llegir els text tradicionals religiosos als seus fills
. increment econòmic del professorat si treballa junt i comparteix els seus coneixements amb els seus companys
. un sistema educatiu  que cap a un fullet.
. molts diners per a la formació del professorat.

- Corea:
         . increment econòmic per incrementar el rendiment escolar de l’alumnat
         . les classes particulars als alumnes es com obligatori des del començament de l’escolaritat
         . valoren molt l’esforç de l’alumne.
         . fomenten la interpretació de qualsevol tipus de text.

RECOMANACIONS:
A) en quant al professorat:
- el professorat deu assumia majors responsabilitats
- el professorat deu tindre uns objectius clars en el que fa a l’educació
- el professorat estar format en diagnosticar les capacitats per a comprendre les deficiències del alumnat, i així resoldre-les, per tant deu flexibilitzar els centres adaptant-los a l’entorn
- crear incentiu docents: que pugen ascendir de categories; generar una cultura de recolzament als docents; no deixar sols al mestre quan hi ha problemes socials en l’escola

B) en quant al centre:
- donar mes autonomia als centres
- les escoles tindre que tenen mes responsabilitats juntament amb els docents del mateix centre

C) en quant al sistema educatiu:
- educar en la no competitivitat, es a dir preparar en sense rivalitats
- menys rigidesa en el sistema educatiu
- descentralització de tot el sistema educatiu
- adaptar sistemes cada ritme per compensar les situacions de desavantatge i desenvolupar d’aquesta manera els talents de cadascú
- encara que el informe PISA es fixa en els aspectes cognitius, hi que ensenyar també en: resoldre conflictes i assumir les responsabilitats
- treballar en grups de treball heterogeni
- educar en el valor de no violència

D) en quant als alumnes:
- incrementar el rendiment de l’alumnat per evitar que els xics i xiques entres en grups de ric social
- no fer repetir a l’alumne perquè es una manera de aplaçar el problema

QUE ES VALORAVA A LES PROVES:
A LES MATEMÀTIQUES:
- càlcul de diners
- canvi de monedes
- càlculs per saber quin es el mes favorables
- percentatges en relació a increment de producció d’alguns elements fabricats

A LES CIÈNCIES:
- temes de biodiversitat
- aspectes de força i moviment
- canvi fisiològic

EN ALTRES MATERIES:
- aspecte al voltant del medi o l’entorn
- hàbits d’aprenentatge
- percepció de l’ensenyança
- grau de compromís
- motivació

0 comentarios