Blogia
primariasagunt

LOE ABRIL 2006 CURRICULUM PRIMARIA

LOE                                                    ABRIL 2006

CURRICULUM PRIMÀRIA:

 4.- METODOLOGIA

      - activa de participació

      - autonomia i flexibilitat

      - desenrotllament de capacitats i hàbits

      - aplicació a la vida quotidiana

      - Investigació educativa i experimentació

      - acció tutorial

5.- AVALUACIÓ:

Característiques:

- millora l’educació

- avaluació diagnostica de 4t de primària

- qualitat i equitat

Què es deu avaluar:

- processos d’aprenentatge dels alumnes

- activitat del professorat

- processos educatius

- la funció directiva

- el funcionament del centres

- àmbit ,agents, activitat, alumnat, professorat, centres, currículum administració

Qui avalua que:

a.- Institut d’Avaluació de l’estat, donarà un informe al Parlament

b.- la comunitat educativa (esforç i la participació)

 

0 comentarios