Blogia
primariasagunt

PNL per a docent

PNL per a docent

EXERCICIS PER A FLEXIBILITZAR SUGERÈNCIES:

A.- Interrumpisca i identifique patrons antics

B.- Experimentea caminar amb pasos de diferetns tamanys al que es habitual en tu. Descubrisca noves formes de menejar el tronc i el braços

C.- Canvie els canals de percepció (visuals, auditiu, kinestèsic)

D.- Quan tinga èxit fes algo per a canviar i intente algo nou, l’èxit pot impedir-li tindre més flexibilitat

E.- En les situacions de baix risc, pense en 3 maneres alternatives per aconseguir el mateix objectiu

F.- Abstenir-se d’escoltar el contingut d’una conversa per un minut. Observa que pot escoltar moltes coses com el tono de veu, ialtres informacions implicites que dona la persona

G.- Donar-se conte de que no existeixen secrets.El nostres inconscient mpercibeix moltes informacions per a ser conscient

H.- Per un dia, deixe a les persones en les que interactua en millor estat de que les va trovar.

I.- Pensa que eres d’un altre planeta, que et sorprendia o que ... d’aquest planeta

J.- Mira el mon amb altres ulls, Pense que tinga entre 15 o 93 anys , o que eres vei per una hora

K.- Deixe de parlar durant un temps. Escriu notes (avisa a les persones que estan al teu voltant)

L.- Pense en quin son els seus hàbits setmanals. Canvia un dia o un hàbit i donat conte que diferències es produeixen

M.- Detecte models de flexibilitaten: la natura, pel·lículas, persones.

1 comentario

Francesc Raga i Roca -

He notat la dificultat a l'hora de canviar el habits als que tots estem acostrumbrats, i me n'he adonat de la importància de la flexibilitat en la vida quotidiana , i de la possibilitat de tindre diverent visions d'un mateix problema com a element enrriquidori que permet una major flexibilitat a l'hora d'abordar un problema.