Blogia
primariasagunt

LEY ORNÀNICA D'EDUCACIÓ 2006

AQUI TENIU UN DOCUMENT BASE AL VOLTANT DELS FINS

L O E                                  20 D’ABRIL DE 2006

 

FINS

Desenrotllament de la personalitat i les seus capacitats, responsabilitat i esforç, hàbits intel·lectuals i saludables, exercici de l’activitat professional

 Aprenentatge de: aptituds, creativitat, esperit emprenedor, i, de  coneixement científic, tècnic, humanístic, històric, artístic, tècniques de treball

Pluralitat lingüística i cultural espanyola; llengua espanyola y autonòmiques

 Preparar per a la ciutadania:

            Educar en la tolerància, llibertat, convivència, prevenció del conflicte, respecte als drets i llibertats

           Educar per la pau: drets humans, vida en comú, cooperació, solidaritat, valors, respecte als ser vius, desenrotllament sostenible

 

0 comentarios