Blogia
primariasagunt

FUNCIONS DEL PROFESSORAT - - - - LOE ABRIL 2006

Les funcions del mestre de Primària son, segons la LOE:

- programar i ensenyar

- avaluar el procès de aprenentatge de l'alumnat i el d'enseyament d'ell mateix

- tutorització, direcció i orientació de l'aprenentatge amb la col·laboració de la familia

- orientació educativa

- atenció al desenrotllament intel·lectual, afectiu, psicomotriu, social i moral

- promoure activitats complementaries

- contribuir a les activitats del centre amb un clima de respecte, participació en llibertat i dins el valors ciutadans

- informar a les families al voltant del procès d'aprenentatge amb la col·laboració del pares

- participar en lees activitats del centre i en els plans d'avaluació

- fer investigació educativa, experiemtanció dins una millora continua de l'educació

- col·laborar i treballar en equips

0 comentarios