Blogia
primariasagunt

LLEI ORGÀNICA D'EDUCACIÓ

UN DOCUMENT RESUM DELS PRINCIPIS DE LA LLEI

L O E                                  20 D’ABRIL DE 2006

PRINCIPIS EDUCATIUS

Equitat (inclusió i no discriminació)

Posada en pràctica dels valors: no violència, igualtat de drets i oportunitats, prevenció dels conflictes y la seua resolució,  Aprenentatge permanent, Autonomia, Flexibilitat , Esforç individual i compartit Orientació educativa Participació comunitat educativa

Reconeixement de la funció docent Investigació – Educativa i InnovacióAvaluació de programes i organització

Cooperació Estat i ComunitatsCooperació amb les Corporacions Locals

 

1 comentario

Damiata -

Felicitats per estar al capdavant en blocs educatius però...caldria eliminar la publicitat i qualsevol tipus de censura. Pregunta: com incloure fotos?