Blogia
primariasagunt

BLOCS TEMÀTICS DE LLENGUA A PRIMARIA

BLOCS TEMÀTICS DE LLENGUA A PRIMARIA

Bloc 1. Les llengües i els parlants

       (ACTITUDINAL) Socialització, varietat lingüística,

Bloc 2. Parlar, escoltar i conversar

       (PROCEDIMENTAL)

Bloc 3. Llegir i escriure

        (PROCEDIMENTAL)

        3.1 Comprensió de textos escrits

        3.2 Composició de textos escrits 

Bloc 4. Educació literària

        (PROCEDIMENTAL) 

Bloc 5. Coneixement de la llengua

        (REFLEXIÓ) 

Bloc 6. La llengua com a instrument d’aprenentatge

       (PROCEDIMENTAL)

0 comentarios