Blogia

primariasagunt

VERBS PER A PLANTEJAR PROBLEMES DE RESTES

VERBS PER A PLANTEJAR PROBLEMES DE RESTES

 Verbs emprats per a problemes de subtracció (resta):Furtar, sisar, rebaixar, apartar-se, axicar, retallar, descarregar, menguar, despedir, llevar, disminuir, deduir, desterrar, allunyar-se, donar, reduir, mutilar, abandonar, perdre, agarrar, prendre, detraure, extraure, excloure,  menyscabar, minorar, anar-se, traure, diezmar, sostraure, separar-se, exceptuar, descontar, empobrir,

MODELS D'OPERACIONS PER A LES RESTES

MODELS D'OPERACIONS PER A LES RESTES

llevar (tenia 12 pomes i vaig tirar 5 , quantes em quedaren?),

suma complementaria (qunates pomes tinc que afegir a 5 pomes per tindre 12 pomes?), 

diferència (tinc 12 pomes i tu tens 5 pomes , quantes tinc jo més que tú?)

VERBS PER A PLANTEJAR PROBLEMES DE SUMES

VERBS PER A PLANTEJAR PROBLEMES DE SUMES

Verbs emprats per a problemes de sumes:ajuntar-se , unir-se, reunir-se, amuntanyar, aplicar, afegir, agregar-se, adjuntar-se, subscrivir-se, sind0icar-se, recopilar, ascendir, apujar, atar, enllaçar, empalmar, capturar, carregar, recol·lectar, adherir-se, allistar-se, solidaritzar-se,  compendiar, elevar-se , omplir,  agrupar, juxtaposar, furtar, llevar, agarrar, prendre, col·leccionar, apuntar-se, federar-se, agermanar-se, integrar-se, entrar, incorporar-se, vincular-se, sumar-se, contar, addicionar, aliar-se, inscriure’s, afiliar-se, confabular-se, importar,

MODELS DE LES OPERACIONS PER A LES SUMES:

MODELS DE LES OPERACIONS PER A LES SUMES:

afegir (tenia 5 pomes i compre 7, quantes tinc ara?)

ajuntar (tinc 5 pomes i tu tens 7 pomes, quantes tenim entre els dos),

comparar (tinc 5 més que tu. Sí tu tens 7, quantes  tinc?)

LES 5 ETAPES PER RESLDRE UN PROBLEMA

LES 5 ETAPES PER RESLDRE UN PROBLEMA

Les 5 etapes per resoldre un problema:

1.- comprensió de l’enunciat:

1.1.- llegir el problema espai amb tranquil·litat

1.2- entendre totes les paraules

1.3.- distingir les dates del problema de la incògnita

1.4.- vora la relació entre les dates i la incògnita

1.5.- expressar el problema en les seues paraules

2.- comprensió del problema

2.1.- fer un dibuix  o esquema de la situació

2.2.- si les quantitats no son molt gran representar-les amb objectes

2.3.- si les quantitats son molt grans imaginar-se les dades més xicotetes

2.4.- si el problema esta plantejat de forma general, donar dades concretes a les dades i treballar amb ells. 

3.- Trobar varies estratègies de resolució

3.1.- trobar similituds amb altres problemes i vore com s’han resolt

3.2.- imaginar-se un problema més fàcil per resoldre-ho

3.3.- vore casos particulars per a que donen pistes per a la seua solució

3.4.- aprofitar un dibuix

3.5.- fer una bona notació per passar del llenguatge natural al matemàtic

3.6.- imagina el problema resolt, per vore la relació de la situació de aprtida amb la final

3.7.- imaginat el contrari del que vols demostrar

3.8.- es poden usar alguns trucs matemàtics

3.9.- vore un cas general que serà més senzill que un particular 

4.- Selecció d’una de les estratègies anteriors

4.1.- no acovardir-se

4.2.- no emprenyar-se en fer sempre la mateixa estratègia

4.3.- provar amb altres estratègies si una no et funciona

4.4.- tractar de aplegar fins al final 

5.- Reflexió del procés seguit

5.1.- vore el camí seguit i vore on estigueren els entrebancs

5.2.- com vares eixir dels entrebancs

5.3.- els moments de canvi de rumb

5.4.- entens la solució i si té sentit

5.5.- sabries fer-ho ara de manera senzilla

5.6.- aplicaries el mètode emprar a casos més generals

5.7.- podries resoldre altres situacions paregudes relacionades amb el tema

5.8.- quin ha segut la tendència del teu pensament (visual, analítica, lenta, ràpida, segura, dubtosa, variada monòtona, ..)

ACTITUDS PER A RESOLDRE UN PROBLEMA

ACTITUDS PER  A RESOLDRE UN PROBLEMA

Les actituds per resoldre problemes està relacionat les 4 etapes de resolució: comprendre problemes, fer un pla, dur-ho a terme,  i revisar.

Altres actituds són:

-         pensar en imatges visuals, adoptar un punt de vista oposat ( suposar el contrari del que es vol demostrar), contemplar la situació final més que el seu desenvolupament, transferir relacions de continguts d’una situació a altra;

-         trobar alternatives, revisar els pressupostos o restriccions del problema, definir la idea dominant, descompondre la situació per a noves reestructuracions, ajornar el judicis fins a seleccionar com atacar el problema;

-         trobar analogies entre problemes, construir representacions gràfiques, raonament de les formes de resoldre

PER FER SUMES

PER FER SUMES

Pàgina per fer sumes d’acord a uns números teclejant damunt del quadre de doble entrada

PER FER MULTIPLICACIONS

PER FER MULTIPLICACIONS

Pàgina per fer multiplicacions d’acord a uns números teclejant damunt del quadre de doble entrada

PER A TREBALLAR LES RESTES

PER A TREBALLAR LES RESTES

Pàgina per fer restes d’acord a uns números teclejant damunt del quadre de doble entrada

COMPETENCIES BÀSIQUES PER A LA RESOLUCIÓ PREBLEMES

COMPETENCIES BÀSIQUES PER A LA RESOLUCIÓ PREBLEMES

es una pàgina del xtex on trobareu les competencies per trebellar la resolució de problemes, i les que es tenen que obtindre per concloure el problema plantejat (dona problems d'entrar)

PÀGINA PER A RESOLDRE PROBLEMES

PÀGINA PER A RESOLDRE PROBLEMES

 una pàgina de com resoldre problemes, hi han una serie d'explicacions de fonamentació de com aplegar al final de conclusió dle problemes, amb els passos, etc

PER TREBALLAR LES SUMES

PER TREBALLAR LES SUMES

Activitats per treballar les regletes de colors per calcular el números, amb unitats , decenes, ... per fer sumes

PER A TREBALLAR LES RESTES

PER A TREBALLAR  LES RESTES

Un lloc on treballar les activitats de les RESTES  amb regletes de diferents mesures: unitats, decenes, centenes, ... i amb dos colors (blau, roig) per fer les comparacions, i calcular el resultat

pàgina per treballar les multiplicacions

pàgina per treballar les multiplicacions

pàgina per vore el càcul de les mutiplicacions basat en un cuadricula on conforme es menege el eixe de les x o les y es marquen uns quadrats en color que indiquen el resultat de la multiplicacion

Pàgina per treballar l'abacus electrònic

Pàgina per treballar l'abacus electrònic

amb un abcus electronic poder treballar els números i muntar números es pot reballar en diferents bases (10, 2, ...), que d'acord al lloc que indiques vant baixant boletes de color i si et pases de 10 en unitats les pots passar a les decenes i d'aquesta manera, per vore com es treballa la creació de números

pàgina web al voltant d'activitats de matemàtiques

pàgina web al voltant d'activitats de matemàtiques

Activitats de matemàtiques: (teclejeu damunt)

- en combinacions,

- abacus electrònic,

- ajustar percentatges d’un cercle,

- concentració per controlar els números,

- contar agrupació de colors i números,

- rotació d’imatges geomètriques,

- combinació de figures planes,

- per a treballar les taules de multiplicar

Les canços tractament per a le llengües

Les canços tractament per a le llengües

Es tracta de estraure de les cançons: un vocabulari de ampliació (ja que senten moltes lletres de cançons peroò a vegades no sabene l que volen dir), donar l'entonació correcta a la paraula (aprofitant la melodia de la cançò), i a base d'anar repetint i recitant les lletres s'assimilen

La sinceritat docent

La sinceritat docent

"El momento es intenso. El profesor confiesa su ignorancia, y la clase se queda en silencio por la impresión. Quítate la mascara, profe, y, que alivio. Se acabo el Seños Sabelotodo."

Del Llibre "El profesor" Frank Mc Court

Mapes de colors en espai plans bidimensionals:

Mapes de colors en espai plans bidimensionals:

Mapes de colors en espai plans bidimensionals, perr poder organitzar la ubicacions de colors en diferents espais situats conjuntament compartint el quadre bimensional

Pàgina per fer Trucs de números:

Pàgina  per fer Trucs de números:

Trucs d’endevinació de números: